Over IJsselgroep|Agenda|Nieuws en publicaties|Onze diensten|Webwinkel 
    U bent hier: Home > Onze diensten > Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen
 

Ziek... en toch onderwijs

Voor leerlingen die ziek zijn, is het belangrijk dat het gewone leven zoveel mogelijk doorgaat. Onderwijs hoort daar bij.

 

Onderwijs aan zieke leerlingen is om meerdere redenen van belang:

·    Door onderwijs houdt een zieke leerling een belangrijke verbinding met de buitenwereld en kan een isolement voorkomen worden.

·    Onderwijs biedt houvast en perspectief.

·    Als het onderwijs wordt voortgezet, wordt wellicht een leerachterstand voorkomen.

De Wet Ondersteuning Onderwijs Zieke leerlingen (WOOZ) stelt dat de scholen zelf verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van onderwijs aan hun zieke leerlingen. De leerkrachten staan hier echter niet alleen voor. Zij kunnen een beroep doen op de dienstverlening van een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL).

 

Missie

Samen met de scholen realiseert de consulent OZL continuďteit in de educatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren, die door ernstige en/of langdurige ziekte aangewezen zijn op 'onderwijs op maat'. Zo wordt bereikt dat deze leerlingen groeien naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.

 

Veelzijdige vakkennis

De onderwijsondersteuning wordt gegeven voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het ROC. De consulenten OZL hebben kennis van en zicht op de mogelijke consequenties van ziektebeelden, de behandelmethoden en de invloed van medicatie in relatie tot het onderwijs. Daarnaast beschikken zij over de nodige ervaring in het omgaan met zieke leerlingen en het aanpassen van leerprogramma’s aan bijzondere situaties. De consulenten OZL zijn ook op de hoogte van wet- en regelgeving met betrekking tot ziek zijn en onderwijs.

 

Dienstverlening

Het werk van de consulenten OZL kan bestaan uit het:

·    ondersteunen van scholen bij onderwijs aan zieke leerlingen;

·    leggen en onderhouden van onderlinge contacten tussen school en de zieke leerling;

·    adviseren over aangepaste leermiddelen;

·    geven van voorlichting over ziek zijn en onderwijs;

·    adviseren bij het opstellen van protocollen voor scholen;

·    adviseren over de inzet van ICT voor zieke leerlingen.

De consulent OZL en de school maken in overleg schriftelijke afspraken over de vorm en inhoud van de ondersteuning.

 

Er zijn geen kosten verbonden aan de dienstverlening van de consulent OZL.

 

Ondersteuning aanvragen

Zowel de school als de ouders/verzorgers kunnen ondersteuning bij het onderwijs aanvragen. Neem voor meer informatie een kijkje op de website van OZL IJsselgroep/Expertis, www.ozl.nu, of e-mail naar ozl.info@ijsselgroep.nl.

Agenda